همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو

مشخصات مجله

مهندسی برق دانشگاه تبریز
زبان انتشار : فارسی
درجه علمی : علمی پژوهشی
مدیر مسئول : اصغر عسگری
صاحب امتیاز : دانشگاه تبریز
اعضاء هیئت تحریریه : اصغر عسگری, ابراهیم بابایی, سیدکمال‌الدین نیک‌روش, زین‌العابدین نوابی شیرازی, محمدکاظم مروج فرشی, عباس محمدی, محمد قنبری, گئورگ قره‌پتیان , جواد فیض, رضا فرجی دانا, مهرداد طرفدار حق, حمید سلطانیان‌زاده, حمیدرضا زارعی‌پور, ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی, سهراب خان‌محمدی, علی خاکی صدیق, سیدحسین حسینی, سیدمهدی توکلی افشاری, محمدباقر بناءشریفیان , علی آقاگل‌زاده,
2538-3051
2008-7799
: لینک وب سایت : 33300832 (041) : tjee@tabrizu.ac.ir
مختصری در مورد مجله

اهداف و چشم اندازه ها

هدف اصلی از انتشار مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، نشر آخرین دستاوردهای پژوهشگران در زمینه تمامی گرایش‌های تخصصی مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، مهندسی پزشکی – بیوالکتریک، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و …) می‌باشد. سایر اهداف این مجله عبارتند از:

  • ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه؛
  • گسترش مرزهای دانش و فناوری؛
  • برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی منطقه‌ای؛
  • انتشار و انتقال یافته‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون در زمینه موضوعات مجله؛
  • کمک مؤثر در حل مسائل پیچیده علمی و فنی صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط در سطح منطقه‌ای و کشوری.

زمینه‌های تخصصی مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز شامل موضوعات زیر است، هرچند که فقط به آن‌ها محدود نمی‌شود:

• مهندسی برق – الکترونیک (Electronics)

• مهندسی برق – قدرت (Power Electric Engineering)

• مهندسی برق – کنترل (Control Engineering)

• مهندسی برق – مخابرات (Telecommunications)

• مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (Biomedical Engineering)

• مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (Computer Engineering and Information Technology)

مدیر مسئول
اصغر عسگری
اصغر عسگری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : asgari@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 13
H-Index Scholar : 15
سردبیر
ابراهیم بابایی
ابراهیم بابایی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : e-babaei@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 33
H-Index Scholar : 37
اعضاء هیئت تحریریه
ابراهیم بابایی
ابراهیم بابایی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : e-babaei@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 33
H-Index Scholar : 37
حمید سلطانیان‌زاده
حمید سلطانیان‌زاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hszadeh@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 33
H-Index Scholar : 43
گئورگ قره‌پتیان
گئورگ قره‌پتیان
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : grptian@aut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
H-Index Scopus : 33
H-Index Scholar : 40
محمد قنبری
محمد قنبری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : ghan@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 30
H-Index Scholar : 47
حمیدرضا زارعی‌پور
حمیدرضا زارعی‌پور
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : h.zareipour@ucalgary.ca
دانشگاه : دانشگاه Calgary کانادا
H-Index Scopus : 29
H-Index Scholar : 34
سیدحسین حسینی
سیدحسین حسینی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hosseini@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 27
H-Index Scholar : 33
سیدمهدی توکلی افشاری
سیدمهدی توکلی افشاری
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : mahdi.tavakoli@ualberta.ca
دانشگاه : دانشگاه Alberta کانادا
H-Index Scopus : 21
H-Index Scholar : 27
علی خاکی صدیق
علی خاکی صدیق
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : sedigh@kntu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
H-Index Scopus : 19
H-Index Scholar : 23
محمدکاظم مروج فرشی
محمدکاظم مروج فرشی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : moravvej@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 18
H-Index Scholar : 19
رضا فرجی دانا
رضا فرجی دانا
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : reza@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 16
H-Index Scholar : 19