همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو

مشخصات مجله

Global Journal of Environmental Science and Management
زبان انتشار : انگلیسی
درجه علمی : علمی پژوهشی
صاحب امتیاز : انجمن پسماند ایران
اعضاء هیئت تحریریه : S.M. Tehrani, S.M. Richards, X.Z. Yu, D. Sivakumar, B. Sen, J. Nouri, K.E. Noll, T. Yigitcanlar, M. Guida, D. Wen, J-Dong Gu, S.I. Allakhverdiev, A. Cerda, M. Sillanpää, A. Fauzi Ismail, A.T. Peterson, V.K. Gupta,
2383-3866
2383-3572
: لینک وب سایت : 09821 2610 5110 : editor@gjesm.net
مختصری در مورد مجله

Global Journal of Environmental Science and Management- GJESM is a double blind peer reviewed electronic and print quarterly publication concerned with appropriate aspects of environmental science and management. GJESM is a quarterly publication, which publishes of original research papers, review papers, case reports, short communications, letter to editor and authors’ response to letters to editor across fields of environmental science and management. The submitted manuscript and publication processing of accepted manuscripts are free of charge. GJESM Journal has been indexed in the well-known world databases such as Web of Science, Scopus, ProQuest, Ulrichsweb, Cabi, Agricola and Chemical Abstract. GJESM is the member of Committee on Publication Ethics (COPE). GJESM's content in ESCI is now under consideration by Clarivate Analytices to be accepted in the Science Citation Index Expanded (SCIE) and the Journal Citation Reports (JCR). It is necessary to remark that Intellectual property and science is now known as Clarivate Analytics and is no longer part of Thomson Reuters. Clarivate Analytics enables users around the world to discover, protect and commercialize their ideas, faster. The coverage begins with GJESM Journal content published since the 1st. issue in winter 2015.

مدیر مسئول
پروفسور جعفر نوری
پروفسور جعفر نوری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jnouri@tums.ac.ir
دانشگاه : علوم پزشکی دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 20
H-Index Scholar : 25
سردبیر
پروفسور جعفر نوری
پروفسور جعفر نوری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jnouri@tums.ac.ir
دانشگاه : علوم پزشکی دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 20
H-Index Scholar : 25
اعضاء هیئت تحریریه
A.T. Peterson
A.T. Peterson
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : town@ku.edu
دانشگاه : University of Kansas
H-Index Scopus : 70
H-Index Scholar : 96
A. Fauzi Ismail
A. Fauzi Ismail
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : afauzi@utm.my
دانشگاه : Universiti Technologi Malaysia
H-Index Scopus : 62
H-Index Scholar : 78
S.I. Allakhverdiev
S.I. Allakhverdiev
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : suleyman.allakhverdiev@gmail.com
دانشگاه : Russian Academy of Sciences
H-Index Scopus : 52
H-Index Scholar : 61
J-Dong Gu
J-Dong Gu
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jidonggu.hku@gmail.com
دانشگاه : The University of Hong Kong
H-Index Scopus : 46
H-Index Scholar : 59
D. Wen
D. Wen
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : d.wen@leeds.ac.uk
دانشگاه : University of Leeds
H-Index Scopus : 35
H-Index Scholar : 40
M. Guida
M. Guida
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : miguida@unisa.it
دانشگاه : University of Salerno and National Institute for Nuclear Physics
H-Index Scopus : 35
H-Index Scholar : -
T. Yigitcanlar
T. Yigitcanlar
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : tan.yigitcanlar@qut.edu.au
دانشگاه : Queensland University of Technology
H-Index Scopus : 26
H-Index Scholar : 41
K.E. Noll
K.E. Noll
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : noll@iit.edu
دانشگاه : Armour College of Engineering, 10 West 33rd Street, Perlstein Hall
H-Index Scopus : 25
H-Index Scholar : 30
B. Sen
B. Sen
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : 166223@tju.edu.cn
دانشگاه : Tianjin University
H-Index Scopus : 18
H-Index Scholar : 18
X.Z. Yu
X.Z. Yu
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : yuxiaozhang@hotmail.com
دانشگاه : Guilin University of Technology
H-Index Scopus : 16
H-Index Scholar : 19