همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو

مشخصات مجله

نشریه علم و مهندسی سرامیک
زبان انتشار : فارسی
درجه علمی : علمی پژوهشی
صاحب امتیاز : انجمن سرامیک ایران
اعضاء هیئت تحریریه : جعفر جوادپور, علی بیت اللهی, فتح الله مضطرزاده, علی نعمتی, عباس کیانوش,  فرهاد گلستانی فرد, مهران صولتی, احسان طاهری نساج, محمد علی فقیهی ثانی, محمد علی بهره ور, بیژن افتخاری,
-
2322-2352
: لینک وب سایت : 02177899399 : info@icers.ir
مختصری در مورد مجله

  " نشریه علم و مهندسی سرامیک " نشریه ای است که به صورت ادواری (فصلنامه) توسط "انجمن سرامیک ایران" و به زبان فارسی منتشر می گردد. این نشریه باکسب مجوز از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری با درجه "علمی – پژوهشی" آغاز به فعالیت نموده است.