همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
علی اصغر معصومی
علی اصغر معصومی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : maasoumi@rifr-ac.ir
دانشگاه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
H-Index Scopus : 10
H-Index scholar : 18
محمد رضا رحیمی نژاد
محمد رضا رحیمی نژاد
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : rahimi@iu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
H-Index Scopus : 9
H-Index scholar : 12
سیدکمال‌الدین نیک‌روش
سیدکمال‌الدین نیک‌روش
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : Nikravsh@aut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
H-Index Scopus : 9
H-Index scholar : -
حامد باغبان
حامد باغبان
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : h-baghban@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 9
H-Index scholar : 15
سحرانه قائمی
سحرانه قائمی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : ghaemi@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 9
H-Index scholar : 10
S.A. Shahid
S.A. Shahid
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : s.shahid@biosaline.org.ae
دانشگاه : International Center for Biosaline Agriculture, Central Analytical Laboratory, P.O.Box 14660, Dubai, United Arab Emirates
H-Index Scopus : 9
H-Index scholar : 12
M.B. Baig
M.B. Baig
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : mbbaig@ksu.edu.sa
دانشگاه : College of Food and Agricultural Sciences, King Saud University
H-Index Scopus : 8
H-Index scholar : 12
خسرو ثاقب طالبی
خسرو ثاقب طالبی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : saghebtalebi@rifr-ac.ir
دانشگاه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
H-Index Scopus : 7
H-Index scholar : 10
پیمان باقری کلجاهی
پیمان باقری کلجاهی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : pbagheri@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 6
H-Index scholar : 7
C.S. Wu
C.S. Wu
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : cswu@uwm.edu
دانشگاه : University of Wisconsin
H-Index Scopus : 6
H-Index scholar : -