همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
M.A. Abdoli
M.A. Abdoli
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : mabdoli@ut.ac.ir
دانشگاه : University of Tehran
H-Index Scopus : 15
H-Index scholar : 17
حبیب رجبی مشهدی
حبیب رجبی مشهدی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : h_mashhadi@um.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 14
H-Index scholar : 19
زین‌العابدین نوابی شیرازی
زین‌العابدین نوابی شیرازی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : navabi@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 14
H-Index scholar : 23
H.K. Pant
H.K. Pant
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hari.pant@lehman.cuny.edu
دانشگاه : Lehman College of the City University of New York
H-Index Scopus : 14
H-Index scholar : 14
علی آقاگل‌زاده
علی آقاگل‌زاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : aghagol@nit.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
H-Index Scopus : 13
H-Index scholar : 19
محسن شریفی
محسن شریفی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : asharifi@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 13
H-Index scholar : 17
S.M. Richards
S.M. Richards
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : seanrichards.utc@gmail.com
دانشگاه : University of Tennessee at Chattanooga
H-Index Scopus : 13
H-Index scholar : 24
اصغر عسگری
اصغر عسگری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : asgari@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 13
H-Index scholar : 15
H. Evangelista
H. Evangelista
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : evangelista.uerj@gmail.com
دانشگاه : Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ LARAMG
H-Index Scopus : 13
H-Index scholar : 14
مرتضي زندرحيمي
مرتضي زندرحيمي
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : m.zandrahimi@uk.ac.ir
دانشگاه : شهید باهنر کرمان
H-Index Scopus : 12
H-Index scholar : 14