همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
سید حسین حسینی
سید حسین حسینی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hosseini@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : 33
سیروس جوادپور
سیروس جوادپور
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : -
دانشگاه : دانشگاه شیراز
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : -
ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی
ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : zdaie@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : -
حسن ابراهیم زاده
حسن ابراهیم زاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : ebizadeh@khayam.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : -