همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
Vinod Kumar Gupta
Vinod Kumar Gupta
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : vinodfcy@iitr.ac.in
دانشگاه : University of Johannesburg
H-Index Scopus : 153
H-Index scholar : 155
A.T. Peterson
A.T. Peterson
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : town@ku.edu
دانشگاه : University of Kansas
H-Index Scopus : 70
H-Index scholar : 96
مسعود صلواتی
مسعود صلواتی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : salavati@kashanu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه کاشان
H-Index Scopus : 66
H-Index scholar : 72
A. Fauzi Ismail
A. Fauzi Ismail
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : afauzi@utm.my
دانشگاه : Universiti Technologi Malaysia
H-Index Scopus : 62
H-Index scholar : 78
حمید تولیت
حمید تولیت
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : toliyat@tamu.edu
دانشگاه : دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
H-Index Scopus : 60
H-Index scholar : 73
Mika Sillanpää
Mika Sillanpää
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : mika.sillanpaa@lut.fi
دانشگاه : Lappeenranta University of Technology
H-Index Scopus : 60
H-Index scholar : 68
Artemi Cerdà
Artemi Cerdà
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : artemio.cerda@uv.es
دانشگاه : Universitat de València
H-Index Scopus : 55
H-Index scholar : 67
S.I. Allakhverdiev
S.I. Allakhverdiev
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : suleyman.allakhverdiev@gmail.com
دانشگاه : Russian Academy of Sciences
H-Index Scopus : 52
H-Index scholar : 61
J-Dong Gu
J-Dong Gu
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jidonggu.hku@gmail.com
دانشگاه : The University of Hong Kong
H-Index Scopus : 46
H-Index scholar : 59
پیروز پیروز
پیروز پیروز
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : -
دانشگاه : دانشگاه کیس وسترن
H-Index Scopus : 45
H-Index scholar : 48