همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
معرفی مجلات بین المللی ۰۵/۲۳/۱۳۹۷
 international journals

international journals

معرفی مجلات بین المللی

 

آشنایی با جدیدترین مجلات داخلی و ژورنال های خارجی به منظور چاپ دستاوردهای محققین بسیار ضروری می باشد. 

در این بخش جدیدترین مجلات داخلی و ژورنال های خارجی معرفی شده و جایگاه این ژورنال ها در پایگاه های معتبر علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

همچنین  توضیحات جامعی از اهداف و زمینه های  (Aims and Scopes)مجله مورد نظر ارائه می شود. تا محقق بتواند متناسب با موضوع مقاله خود، مجله مناسب را انتخاب نماید.

جامع ترین و معتبر ترین سامانه بررسی و معرفی مجلات علمی کشور.

مقالات مرتبط
  • بررسی اعتبار مجله انجمن مطالعات توسعه : در این بخش به بررسی اعتبار مجله نروژی انجمن مطالعات [...]
  • بررسی اعتبار مجله Hepatology : در این بخش به بررسی اعتبار مجله Hepatology می [...]
  • معرفی و بررسی اعتبار ژورنال ISI پیری شناسی : بررسی اعتبار ژورنال ISI پیری شناسی در این بخش ارائه [...]
  • معرفی مجله مدیریت ورزشی و بررسی اعتبار آن : در این بخش به معرفی مجله مدیریت ورزشی و بررسی [...]
  • بررسی مجله جهش انسانی : در این بخش به بررسی مجله جهش انسانی پرداخته شده است. مجله جهش انسانی در [...]
  • بررسی اعتبار مجله اروپایی کنترل : بررسی اعتبار مجله اروپایی کنترل در این بخش ارائه شده است. این ژورنال در کشور [...]
  • بررسی اعتبار مجله مواد کاربردی پیشرفته : بررسی اعتبار مجله مواد کاربردی پیشرفته در این بخش ا [...]
  • بررسی اعتبار مجله خاک ها و سنگ ها : بررسی اعتبار مجله خاک ها و سنگ ها در این بخش ارائه [...]
  • معرفی ژورنال isi در زمینه عمران : در این بخش به معرفی ژورنال isi در زمینه عمران می پردازیم. ژورنال های ارا [...]
  • معرفی ژورنال ISI نانوفوتونیکس : معرفی ژورنال isi نانوفوتونیک در این بخش ارائه شده است. ژورنال Nanophoton [...]