همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
معرفی مجلات بین المللی ۰۵/۲۳/۱۳۹۷
 international journals

international journals

معرفی مجلات بین المللی

 

آشنایی با جدیدترین مجلات داخلی و ژورنال های خارجی به منظور چاپ دستاوردهای محققین بسیار ضروری می باشد. 

در این بخش جدیدترین مجلات داخلی و ژورنال های خارجی معرفی شده و جایگاه این ژورنال ها در پایگاه های معتبر علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

همچنین  توضیحات جامعی از اهداف و زمینه های  (Aims and Scopes)مجله مورد نظر ارائه می شود. تا محقق بتواند متناسب با موضوع مقاله خود، مجله مناسب را انتخاب نماید.

جامع ترین و معتبر ترین سامانه بررسی و معرفی مجلات علمی کشور.

مقالات مرتبط
  • بررسی اعتبار ژورنال پرستاری : در این بخش به بررسی اعتبار ژورنال پرستاری می پردازیم. این ژورنال علمی در [...]
  • بررسی ژورنال در زمینه فوتوسنتز : بررسی ژورنال Photosynthetica در این بخش ارائه شده است. این ژورنال در جمه [...]
  • معرفی مجله isi در زمینه فیزیک اتمی : به منظور معرفی مجله isi در زمینه فیزیک اتمی، در این بخش ژورنال Atoms انت [...]
  • معرفی ژورنال در رشته شیمی : به منظور معرفی ژورنال در رشته شیمی مجله معتبر Chem انتخاب شد که در [...]
  • بررسی اعتبار مجله در حوزه زیست شناسی : به منظور بررسی اعتبار مجله در حوزه بیولوژی، ژورنال سعودی علوم بیولوژیکی [...]
  • بررسی مجله تئوری و تکنولوژی کنترل : در این بخش به بررسی مجله تئوری و تکنولوژی کنترل می پردازیم. این مجله در کشور [...]
  • معرفی ژورنال ISI پیری : ژورنال ISI پیری در این بخش معرفی شده است. این ژورنال در زمینه های بیوشیم [...]
  • معرفی مجله تحقیقات دارویی : در این بخش به معرفی مجله تحقیقات دارویی می پردازیم. این مجله علمی در زمی [...]
  • معرفی و بررسی اعتبار مجله مطالعات تجربی هنر : معرفی و بررسی اعتبار مجله مطالعات تجربی هنر در این بخش ارائه شده است. این ژور [...]
  • معرفی ژورنال تحقیقات تجاری : در این بخش به معرفی ژورنال تحقیقات تجاری می پردازیم. این ژورنال isi در ک [...]