همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
روش تحقیق ۰۳/۲۴/۱۳۹۷
 ابزار عمومی تحقیق

ابزار عمومی تحقیق

در این بخش به روش های تخصصی تحقیق و همچنین اصول کلی آن به صورت خلاصه و کاربردی پرداخت شده است. همچنین در این بخش  به تشریح ابزار تحقیق پرداخت می شود.

امید است این بخش به علاقه مندان و محققین که در عرصه کارهای تخقیقاتی و نگارش مقالات و کتب فعالیت دارند، کمک شایانی کند.

مقالات مرتبط
  • معرفی و بررسی اعتبار مجله مهندسی تاثیر : در این بخش به بررسی اعتبار مجله مهندسی تاثیر می پردازیم. این مجله در کشور انگ [...]
  • بررسی اعتبار ژورنال پزشکی سر و صورت : بررسی اعتبار ژورنال پزشکی سر و صورت در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی [...]
  • Author Agreement چیست ؟ به همراه نمونه : در این بخش Author Agreement که در سابمیت مقاله در برخی از ژورنال ها [...]
  • معرفی ژورنال isi در زمینه فضا : ژورنال isi معرفی شده در این بخش Space Policy م [...]
  • بررسی اعتبار مجله تکنولوژی و مهندسی پزشکی : در این بخش به بررسی اعتبار مجله [...]
  • Journal of Science and Medicine in Sport : معرفی ژورنال isi در رشته تربیت بدنی در این بخش ارائ [...]
  • معرفی و بررسی اعتبار مجله بررسی تحقیقات آموزشی : معرفی و بررسی اعتبار مجله بررسی تحقیقات آموزشی در این بخش ارائه شده است. این [...]
  • معرفی ژورنال isi در رشته فیزیک : در این بخش به معرفی ژورنال isi در رشته فیزیک م [...]
  • بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه علم : بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه علم در این بخ [...]
  • بررسی اعتبار مجله اپیدمیک : بررسی اعتبار مجله اپیدمیک در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در زمینه [...]