همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
مسئولیت‌های نویسنده قبل از انتشار ۱۱/۳۰/۱۳۹۸
 اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش دوم)

اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش دوم)

کلیه افرادی که به نحوی در فرآیند انتشار مقاله مشارکت دارنده به اقتضای نقش خود برای پیشرفت علم، مسئولیت‌های اخلاقی بر عهده دارند. سعی خواهد شد در این بخش و بخش ها بعدی به مسئولیت‌های نویسنده قبل، در دوران و بعد از انتشار یک مقاله علمی اشاره شود. 

مسئولیت‌های نویسنده قبل از انتشار 

قبل از ارسال مقاله برای مجله تحت داوری جهت انتشار، چند مسئولیت اساسی بر عهده نویسندگان است:

- انجام مطالعه به نحوی که منتهی به انتشار آن به صورت اخلاقی می‌شود.
- نگارش مقاله با گشودگی و صداقت، با در نظر داشتن اصول اخلاقی نگارش علمی 
- درج نقل قول به موازات نگارش جهت جلوگیری از دزدی ادبی به دلیل نقل قول کاذب 
- کسب اطمینان از اصالت مطالعه و با اینکه قبلاً منتشر نشده و یا جهت انتشار و ارسال نشده است. اشاره صحیح به مطالعات پیشین خود و سایر مطالعات هم‌پوشان
- انتخاب فهرست مناسب از نویسندگان، همراه با جلب رضایت تمام نویسندگان.
- انتخاب مناسب‌ترین مجله  و ارسال بهترین نسخه مقاله. هرگز مقاله ضعیفی را تنها با این امید که ویراستاران و داوران برای تصحیح آن به شما کمک می‌کنند برای مجلات ارسال نکنید.
- صرف زمان کافی برای آشنایی با الزامات مجله منتخب و رعایت این شرایط و الزامات 
- اشاره به کلیه منابع سرمایه گذار و توجه به تعارض منافع احتمالی نویسندگان.

جامع ترین و معتبر ترین سامانه بررسی و معرفی مجلات و ژورنال های علمی کشور.

مقالات مرتبط
آموزش مقاله نویسی
آموزش مقاله نویسی
پایگاه بررسی اعتبار مجلات در راستای آموزش مقاله نویسی قصد دارد در این بخش به ارائه آموزش نحوه نگارش مقاله مرروری بپردازد. بدین منظور در بخش اول به توضیح جامع در ارتباط با مقاله [...]
اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش سوم)
اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش سوم)
مسئولیت‌های نویسنده با انتشار مقاله پایان نمی‌یابد. در ادامه به چند مورد از مسئولیت‌های مهم نویسنده بعد از انتشار مقاله اشاره شده است. [...]
اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش سوم)
اصول اخلاقی در مقاله علمی (بخش سوم)
در خلال فرایند داوری، نویسندگان باید تا موعد اعلام اولین نتایج داوری که دیدگاه و توضیحات داور ضمیمه آن می شود منتظر بمانند. اگر این تصمیم نیازمند پاسخ و بازبینی در مقاله است، پا [...]