همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
submission and Pre-review statuses ۰۷/۰۸/۱۳۹۸
 اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش اول)

اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش اول)

در این بخش اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده ارائه شده است. پس از سابمیت مقاله به خصوص در مجلات با داوری کامل همچون ژورنال های isi و اسکوپوس جهت پیگیری روند داوری مقاله مجله در بخش status یک سری اصطلاحات مشخص که وضعیت مقاله را مشخص می کند درج می نماید که در این بخش به توضیح این اصطلاحات می پردازیم.

وضعیت قبل از ارسال

  • نویسنده مدعو(Invited Author)

وقتی از یک نویسنده دعوت می شود،  یک جایگاه ارسال ساخته می شود، سردبیران می توانند در منوی دعوت نویسندگان آن را ملاحظه نمایند.

  • ارسال ناقص(Incomplete Submission)

این وضعیت زمانی ثبت می شود که نویسنده یک سابمیت را شروع کرده است، یا با دعوت موافقت کرده است، اما پروسه را کامل نکرده است.

لطفا توجه کنید: تا زمانی که  نویسنده کل روند ارسال را کامل نکند،مقاله برای سردبیر نمایش داده نمی شود.

 

وضعیت در داوری کامل

  • با نشریه(With Journal)

در این حالت مقاله سابمیت شده ولی هنوز به تایید سردبیر نرسیده است. در ژورنال هایی که سامانه ارسال خودکار مقاله به سردبیر دارند جنین وضعیتی در روند داوری مقالات مشاهده نخواهد شد.

  • هیچ سردبیری دعوت نشده است(No Editor Invited)

برای نشریاتی که دعوت از سردبیر را در جریان کاری خود دارند، این وضعیت به این معنی است که هنوز از هیچ سردبیر کمکی دعوت نشده است یا تمام سردبیران دعوت شده، دعوت را رد کرده اند.

  • سردبیر دعوت شده است(Editor Invited)

برای نشریاتی که دعوت از سردبیر را در جریان کاری خود دارند، این وضعیت به این معنی است که یک دعوت در حال بررسی وجود دارد.

  • با سردبیر(With Editor)

یک یا چند سردبیر معین شده اند، اما هنوز هیچ داوری انتخاب نشده است.

وضعیت های داوری

  • داور دعوت شده است(Reviewer Invited)

حداقل از یک داور دعوت شده است، اما هنوز هیچ کدام دعوت را نپذیرفته اند.

  • تحت داوری(Under Review)

حداقل یک داور دعوت را قبول کرده است. اما هنوز تعداد داوران به حد نصاب نرسیده است.

  • آماده برای تصمیم گیری

داوران به حد نصاب رسیده اند. اگر تعداد مورد نیاز تغییر کند، به وضعیت قبلی باز می گردد.

پایان بخش اول

مقالات مرتبط
معرفی ژورنال های برتر خاورمیانه
معرفی ژورنال های برتر خاورمیانه
در این بخش به معرفی ژورنال های برتر خاورمیانه می پردازیم. بدین منظور پنج ژورنال برتر خاورمیانه که دارای نمایه های معتبری همچون اسکوپوس و تامسون می باشند معرفی می گردد. در ادامه [...]
اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش دوم)
اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش دوم)
در ادامه معرفی اصطلاحات رایج در مجلات به هنگام سابمیت و داوری مقاله به معرفی اصطلاحات پس از داوری می پردازیم. این اصطلاحات بیشتر در ژورنال های ISI و معتبر مطرح می باشد. در ادامه [...]
اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش اول)
اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده (بخش اول)
در این بخش اصطلاحات رایج مجله در پیگیری مقاله سابمیت شده ارائه شده است. پس از سابمیت مقاله به خصوص در مجلات با داوری کامل همچون ژورنال های isi و اسکوپوس جهت پیگیری روند داو [...]