همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
لیست خدمات
سامانه ارزیابی مجلات علمی
چاپ مقاله نیاز اکنون کلیه محققین گردیده است و مجلات بیشماری در حال حاضر به چاپ مقاله می پردازند. از این رو شناسایی مجلات علمی و نشر مقاله در مجلات معتبر علمی حائز اهمیت است. با توجه به اینکه مجلات متعددی به چاپ مقالات می پردازند و مشکلات فراوانی در شناسایی و بررسی مجلات علمی وجود دارد این سامانه در راستای یاری به دانشجویان و بررسی کامل مجله تنها

معرفی اولویت های پژوهشی
معرفی اولویت های پژوهشی توسط شرکت ها و موسسات و پایگاههای علمی در این بخش صورت می گیرد و محققین و علاقمندان با اخذ امتیاز لازم طبق عقد قرارداد با این ارگان به انجام آن خواهند پرداخت. این خدمت زیر نظر وزارت محترم علوم صورت خواهد گرفت و اولویت های پژوهشی به تایید وزارت مطبوع خواهد رسید و علاقمندان با ارائه رزومه علمی خود در اولویت انجام کار قرار خ

خدمات معرفی هایش ها
یافتن همایش مناسب برای ارائه نتایج یک پژوهش و بررسی اعتبار همایش از جمله موارد مهم برای اخذ نتیجه مطلوب است. در این بخش خدمات معرفی همایش و کنفرانس طبق نیازهای پژوهشگران و ارائه گزارش نسبت به اعتبار کنفرانس یا همایش انجام می شود.

آشنایی با بخش معرفی مجلات علمی
سامانه  ارائه و معرفی مجلات علمی یکی از خدمات مهم و ویژه در پایگاه مجالات علمی می باشد. در این سامانه محقق می تواند با توجه به فیلد تخصصی مقاله خود مجله دریافت نماید. بدین منظور محقق با ارائه عنوان ، چکیده و کلمات کلیدی مقاله خود می تواند  مناسبترینن مجله به فیلد موضوع خود را دریافت نموده و با ارسال مقاله به این مجله احتمال اکسپت را بس

برنامه مشابهت یاب مقالات
پایگاه مجلات و همایشات علمی Journals hub با توجه به نیاز رزومره اساتید و دانشجویان در بررسی و امکان سنجی چاپ مقاله خود به یاری محققین و داوران عزیز می پردازد. هدف از ارائه این خدمت صرفا رشد و ارتقا سطح دانش و چاپ مقالات علمی با کیفیت بالا توسط محققین عزیزمان می باشد. پایگاه مجلات علمی با ارائه خدمات بررسی درصد مشابهت مقالات به شما یاری می رساند