همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
لیست مقالات

Studies in History and Philosophy of Science

بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه علم در این بخش ارائه شده است. این ژورنال isi در زمینه های هنر، علوم انسانی، تاریخ و فلسفه علوم اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال علمی در کشور هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت می نماید. در ادامه بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه عل

International Journal of Gerontology

بررسی اعتبار ژورنال ISI پیری شناسی در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در زمینه های ژنتیک، پیری شناسی و پزشکی فعالیت می نماید. این ژورنال علمی در کشور تایوان و تحت انتشارات الزویر اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. در ادامه معرفی ژورنال International Journal of Gerontology به صورت کا

Epidemics

بررسی اعتبار مجله اپیدمیک در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در زمینه های ایمونولوژی و میکروبیولوژی، انگل شناسی، ویروس شناسی، دارو، همهگیرشناسی، بیماری های عفونی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال در هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت می نماید. در ادامه بررسی اعتبار مجله اپید

Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

در این بخش به معرفی ژورنال ISI در زمینه انرژی هسته ای می پردازیم. بدین منظور ژورنال Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science مورد بررسی قرار می گیرد. این ژورنال در کشور امریکا و تحت انتشارات انجمن مهندسین مکانیک آمریکا فعالیت دارد. این ژورنال در زمینه های انرژی و مهندسی هسته ای، فیزیک و نجوم و

Journal of Sport Management

در این بخش به معرفی مجله مدیریت ورزشی و بررسی اعتبار آن می پردازیم. این مجله آمریکایی تحت انتشارات Human Kinetics Publishers Inc و در زمینه های تجارت ، مدیریت و حسابداری، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی علوم تصمیم گیری، حرفه های بهداشتی، فیزیوتراپی ، ورزش درمانی و توانبخشی، علوم ورزشی، دارو، ارتو

International Entrepreneurship and Management Journal

در این بخش به معرفی ژورنال و بررسی اعتبار ژورنال isi در رشته کارآفرینی می پردازیم. مجله International Entrepreneurship and Management Journal در کشور آلمان و تحت انتشارات اشپرینگر اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال در زمینه های کارآفرینی و مدیریت اقدام به تشر مقالات علمی مینماید. در ادامه به معرفی این ژورنال Isi می پردازیم.

Human Mutation

در این بخش به بررسی مجله جهش انسانی پرداخته شده است. مجله جهش انسانی در کشور امریکا و تحت انتشارات John Wiley & Sons Inc اقدام به چاپ مقاله می نماید. این ژورنال در زمینه های بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی و دارو فعالیت می نماید. در ادامه بررسی مجله جهش انسانی به صورت کامل ارائه شده است.

European Journal of Control

بررسی اعتبار مجله اروپایی کنترل در این بخش ارائه شده است. این ژورنال در کشور فرانسه و تحت انتشارات Lavoisier فعالیت می نماید. این ژورنال علمی در کلیه زمینه های مهندسی اقدام چاپ مقالات علمی دانشمندان می نماید. در ادامه بررسی اعتبار مجله اروپایی کنترل به صورت کامل ارائه شده است.

Advanced Functional Materials

بررسی اعتبار مجله مواد کاربردی پیشرفته در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در کشور انگلستان و تحت انتشارات John Wiley & Sons Ltd اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. زمینه های فعالیت این ژورنال علمی علم شیمی، الکتروشیمی، علم مواد، مواد بیولوژیکی، مواد الکترونیکی ، نوری و مغناطیسی، فناوری نانو، فیزیک و

Soils and Rocks

بررسی اعتبار مجله خاک ها و سنگ ها در این بخش ارائه شده است. این مجله در کشور برزیل و تحت انتشارات Associacao Brasileira de Mecanica dos Solos اقدام به چاپ مقالات علمی در زمینه های ژئوتکنیک، زمینشناسی و محیط زیست می نماید. در ادامه به بررسی اعتبار مجله Soils and Rocks می پردازیم.

Civil Engineering IsI Journals

در این بخش به معرفی ژورنال isi در زمینه عمران می پردازیم. ژورنال های ارائه شده در پایگاه تامسون نمایه شده و ISI می باشند. در ادامه به معرفی 5 ژورنال ISI در زمینه عمران به همراه مدت زمان پاسخ گویی مجله و همچنین اخرین ضریب تاثیر مجله می پردازیم.

best journals of Middle East

در این بخش به معرفی ژورنال های برتر خاورمیانه می پردازیم. بدین منظور پنج ژورنال برتر خاورمیانه که دارای نمایه های معتبری همچون اسکوپوس و تامسون می باشند معرفی می گردد. در ادامه به معرفی این مجلات علمی می پردازیم.