همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
لیست مقالات

Veterinary Journal

مقاله ارائه شده در این بخش به منظور آشنایی با مجله دامپزشکی می باشد. این مجله isi در کشور انگلستان و تحت انتشارات الزویر فعالیت دارد. عمده فعالیت این ژورنال علوم کشاورزی و زیست شناسی، علوم حیوانات و جانورشناسی و دامپزشکی می باشد. در ادامه می توانید با ژورنال Veterinary Journal آشنا شوید.

Acta Geotechnica

در این بخش به معرفی ژورنال در زمینه مهندسی ژئوتکنیک می پردازیم. بدین منظور ژورنال Acta Geotechnica انتخاب شده است. این ژورنال علمی در زمینه های علوم زمین و سیارات، مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی فعالیت می نماید. ژورنال  Acta Geotechnica در کشور آلمان و تحت انتشارات اشپرینگر اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. در ادامه به

Trends in Genetics

به منظور معرفی مجله در رشته ژنتیک ژورنال Trends in Genetics انتخاب شده است. این ژورنال isi در کشور هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت دارد. این ژورنال در زمینه های بیوشیمی ، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. در ادامه معرفی مجله Trends in Genetics به طور کامل ارائه شده است.

Energy Reports

در این بخش ژورنال بین المللی Energy Reports معرفی شده و اعتبار آن مورد بررسی قرار می گیرد. ژورنال Energy Reports در کشور انگلستان و تحت انتشارات الزویر اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. حوزه فعالیت این ژورنال انرژی می باشد. در ادامه معرفی ژورنال Energy Reports به صورت کامل ارائه شده است.

Journal of Aircraft

در این بخش به معرفی مجله هواپیما می پردازیم. این مجله علمی تحت انتشارات انستیتوی هوانوردی و فضانوردی آمریکا اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. این ژورنال های علمی در رشته مهندسی هوا و فضا اقدام به چاپ مقالات می نماید. در ادامه معرفی مجله هواپیما به طور کامل ارائه شده است.

Liver Transplantation

در این بخش به معرفی و بررسی اعتبار  ژورنال پیوند کبد می پردازیم. این ژورنال در زمینه های دارو، کبد شناسی، عمل جراحی و پیوند تحت انتشارات John Wiley & Sons Inc و در کشور آمریکا اقدام به چاپ مقاله های علمی می نماید. در ادامه بررسی اعتبار ژورنال پیوند کبد به طور کامل ارائه شده است.

Japan and the World Economy

در این بخش به بررسی و معرفی ژورنال اقتصاد جهان و ژاپن می پردازیم این ژورنال isi تحت انتشارات الزویر و در کشور هلند فعالیت دارد. این ژورنال علمی در زمینه های اقتصاد، اقتصاد دارایی، علوم مالی، سرمایه گذاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین الملل اقدام به نشر مقالات می نماید. در ادامه معرفی ژورنال اقتصاد جهان و ژاپن به طور کامل ارائه

Journal of Technology Transfer

در این بخش به بررسی اعتبار مجله انتقال فناوری می پردازیم. مجله انتقال فناوری تحت انتشارات اشپرینگر و در کشور آمریکا فعالیت دارد. این مجله isi در زمینه های تجارت ، مدیریت، حسابداری، مدیریت بین المللی و مهندسی اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. در ادامه میتوانید با اعتبار مجله انتقال فناوری بیشتر آشنا شوید.

Trends in Biotechnology

معرفی و بررسی اعتبار ژورنال Trends in Biotechnology در این بخش ارائه شده است. این ژورنال isi که در کشور هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت می کند، در زمینه های  بیوشیمی ، ژنتیک و

Author Agreement

در این بخش Author Agreement که در سابمیت مقاله در برخی از ژورنال های معتبر با آن مواجه می شوید توضیح داده شده و یک نمونه نیز همراه آن ارائه شده است. جهت آشنایی با سایر موارد مورد نیاز به هنگاه سابمیت مقاله کلیک کنید

Space Policy

ژورنال isi معرفی شده در این بخش Space Policy می باشد که در زمینه های علوم زمین و سیارات، علوم فضایی و سیاره ای ف اقتصاد ، اقتصاد و دارایی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی و علوم سیاسی اقدام به چاپ مقاله می نماید. این ژورنال تحت انتشارات الزویر و در کشور انگلستان فعالیت می کند. در ادامه به معرفی این ژورنا

The Lancet Oncology

معرفی و بررسی اعتبار ژورنال Lancet Oncology در این بخش ارائه شده است. این ژورنال معتبر در کشور انگلستان و تحت انتشارات الزویر در زمینه تومور شناسی اقدام به چاپ مقالات علمی محققین می نماید. در ادامه به معرفی بیشتر این ژورنال isi می پردازیم.