همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
لیست مقالات

معرفی ژورنال isi در رشته تربیت بدنی

معرفی ژورنال isi در رشته تربیت بدنی در این بخش ارائه شده است. بدین منظور ژورنال علمی Science and Medicine in Sport که در زمینه های ارتوپدی, پزشکی ورزشی, فیزیوتراپی ، ورزش درمانی و توانبخشی اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید انتخاب شده است. در ادامه این ژورنال isi مورد بررسی قرار م

Forum for Development Studies

در این بخش به بررسی اعتبار مجله نروژی انجمن مطالعات توسعه که تحت انتشارات Taylor & Francis اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید می پردازیم. این مجله ISI در زمینه های برنامه ریز و توسعه، علوم اجتماعی و جغرافیا اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. در ادامه بررسی اعتبار مجله انجمن مطالعات

Educational Research Review

معرفی و بررسی اعتبار مجله بررسی تحقیقات آموزشی در این بخش ارائه شده است. این ژورنال ISI در زمینه های علوم اجتماعی و آموزش در کشور هلند و تحت انتشارات الزویر اقدام به چاپ مقاله های علمی می نماید. در ادامه به معرفی کامل و بررسی اعتبار مجله بررسی تحقیقات آموزشی می پردازیم.

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

در این بخش به معرفی ژورنال isi در رشته فیزیک می پردازیم. ژورنال isi مکانیک استاتیکی و کاربردهای آن یک ژورنال علمی تحت پابلیشر الزویر می باشد که در کشور هلند و در زمینه های ریاضیات، آمار و احتمال، فیزیک و نجوم و فیزیک ماده متراکم فعالیت می نماید. در ادامه به معرفی این

Journal of Hepatology

در این بخش به بررسی اعتبار مجله Hepatology می پردازیم این مجله ISI در زمینه های پزشکی و هپاتولوژی تحت انتشارات الزویر و در کشور هلند فعالیت می نماید. در ادامه به معرفی کامل مجله Hepatology می پردازیم.

Studies in History and Philosophy of Science

بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه علم در این بخش ارائه شده است. این ژورنال isi در زمینه های هنر، علوم انسانی، تاریخ و فلسفه علوم اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال علمی در کشور هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت می نماید. در ادامه بررسی اعتبار ژورنال ISI تاریخ و فلسفه عل

International Journal of Gerontology

بررسی اعتبار ژورنال ISI پیری شناسی در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در زمینه های ژنتیک، پیری شناسی و پزشکی فعالیت می نماید. این ژورنال علمی در کشور تایوان و تحت انتشارات الزویر اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. در ادامه معرفی ژورنال International Journal of Gerontology به صورت کا

Epidemics

بررسی اعتبار مجله اپیدمیک در این بخش ارائه شده است. این ژورنال علمی در زمینه های ایمونولوژی و میکروبیولوژی، انگل شناسی، ویروس شناسی، دارو، همهگیرشناسی، بیماری های عفونی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال در هلند و تحت انتشارات الزویر فعالیت می نماید. در ادامه بررسی اعتبار مجله اپید

Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

در این بخش به معرفی ژورنال ISI در زمینه انرژی هسته ای می پردازیم. بدین منظور ژورنال Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science مورد بررسی قرار می گیرد. این ژورنال در کشور امریکا و تحت انتشارات انجمن مهندسین مکانیک آمریکا فعالیت دارد. این ژورنال در زمینه های انرژی و مهندسی هسته ای، فیزیک و نجوم و

Journal of Sport Management

در این بخش به معرفی مجله مدیریت ورزشی و بررسی اعتبار آن می پردازیم. این مجله آمریکایی تحت انتشارات Human Kinetics Publishers Inc و در زمینه های تجارت ، مدیریت و حسابداری، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی علوم تصمیم گیری، حرفه های بهداشتی، فیزیوتراپی ، ورزش درمانی و توانبخشی، علوم ورزشی، دارو، ارتو

International Entrepreneurship and Management Journal

در این بخش به معرفی ژورنال و بررسی اعتبار ژورنال isi در رشته کارآفرینی می پردازیم. مجله International Entrepreneurship and Management Journal در کشور آلمان و تحت انتشارات اشپرینگر اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال در زمینه های کارآفرینی و مدیریت اقدام به تشر مقالات علمی مینماید. در ادامه به معرفی این ژورنال Isi می پردازیم.

Human Mutation

در این بخش به بررسی مجله جهش انسانی پرداخته شده است. مجله جهش انسانی در کشور امریکا و تحت انتشارات John Wiley & Sons Inc اقدام به چاپ مقاله می نماید. این ژورنال در زمینه های بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی و دارو فعالیت می نماید. در ادامه بررسی مجله جهش انسانی به صورت کامل ارائه شده است.