همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه محقق
سامانه معرفی نشریات
سامانه بررسی نشریات
معرفی همایش ها و کنفرانس ها
سامانه محقق به معرفی اساتید و هیات علمی دانشگاهها و محققین برتر کشور می پردازد. هدف این سامانه آشنایی ساده تر و ارتباط دقیق تر بین اساتید و محققین کشور می باشد. این سامانه به معرفی افتخارات و اختراعات ، درجه علمی ، مقالات چاپ شده توسط محقق و عضویت در نشریات و ... می پردازد.
لیست مقالات

Eighteenth Century

بررسی اعتبار ژورنال قرن هجدهم در این بخش ارائه شده است. این ژورنال بین المللی در کشور امریکا و تحت انتشارات Texas Tech University اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. این ژورنال در زمینه های هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی فعالیت می نماید. در ادامه به بررسی اعتبار ژورنال قرن هجدهم می پردازیم.

International Journal of Space Structures

بررسی اعتبار ژورنال بین المللی سازه های فضاکار در این بخش ارائه شده است. این ژورنال در زمینه های  هنر و علوم انسانی، حفاظت، مهندسی معماری، ساختمان، مهندسی عمران و سازه اقدام به چاپ مقالات علمی می نماید. این ژورنال در کشور انگلستان و تحت انتشارات Multi-Science Publishing Co Ltd فعالیت می نماید. در ادامه به  بررسی اعتبار ژورنال بین

Environmental Archaeology

بررسی اعتبار ژورنال باستان شناسی محیط زیست در این بخش ارائه شده است. این ژورنال قدیمی تحت انتشارات Maney و در کشور انگلستان اقدام به نشر و چاپ مقالات علمی می نماید. عمده فعالیت های این ژورنال در زمینه های هنر، باستان شناسی، محیط زیست و علوم اجتماعی مرتبط با باستان شناسی می باشد. در ادامه به بررسی اعتبار ژورنال باستان شناسی محیط زیست می پردا

Differential Equations

در این بخش به بررسی اعتبار ژورنال معادلات دیفرانسیل می پردازیم. این ژورنال که در کشور روسیه و تحت انتشارات Maik Nauka/Interperiodica Publishing فعالیت می کند، در زمینه های ریاضی و تحلیل اقدام به نشر مقالات می نماید. در ادامه به بررسی کامل اعتبار این ژورنال می پردازیم.

Desalination

بررسی اعتبار ژورنال نمک زدایی در این بخش صورت گرفته است. این ژورنال که در کشور هلند فعالیت می کند در زمینه های مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، مهندسی مکانیک، محیط زیست و مهندسی مواد اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. این ژورنال علمی مقالات خود را تحت انتشارات الزویر نشر می دهد. در ادامه به بررسی کامل اعتبار ژورنال نمک زدایی می پردازیم.

Cement and Concrete Composites

بررسی اعتبار ژورنال سیمان و بتن کامپوزیتی در این بخش ارائه شده است. این ژورنال تخت انتشارات الزویر و در کشور انگلستان فعالیت دارد. این ژورنال در زمینه های مهندسی سازه و ساختمان و همچنین مهندسی مواد اقدام به چاپ و نشر مقالات علمی می نماید. در ادامه به بررسی اعتبار ژورنال سیمان و بتن کامپوزیتی می پردازیم.

Journal of Economic Growth

در این بخش به بررسی اعتبار مجله پیشرفت های اقتصادی می پردازیم. این ژورنال علمی در کشور هلند و تحت انتشارات Kluwer Academic Publishers فعالیت می نماید. این ژورنال در زمینه های اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی اقدام به نشر مقالات علمی می نماید. در ادامه به بررسی اعتبار این مجله می پردازیم.

Iranian Journal of Ageing

نشریه علمی پژوهشی سالمند تحت انتشارات موسسه نگاه مشرق‌میانه در کشور ایران فعالیت می نماید. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد. این نشریه در زمینه های مطالعات سالمندی، مطالعات پیراپزشکی، سلامت سالمندی، آموزش سالمندان، سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان، مددکاری اجتماعی و سیاست  اجتماعی سالمندان اقدام

Journal of Pain

بررسی اعتبار مجله درد (Journal of Pain) در این بخش ارائه شده است. مجله pain در کشور امریکا و تحت انتشارات Churchill Livingstone اقدام به چاپ مقالات در زمینه های دارو، پزشکی، بیهوشی و درد، مغز و اعصاب و عصبشناسی می نماید. 

Journal of Ecology

در این بخش ژورنال اکولوژی که در زمینه های کشاورزی، علوم زیستی اکولوژی، تکامل، رفتار و سیستماتیک، علوم گیاهی، علوم محیط زیست اقدام به چاپ مقاله می کند، مورد بررسی و معرفی قرار می گیرد. این ژورنال در کشور انگلیس و تحت انتشارات Blackwell Publishing Inc فعالیت می نماید. در ادامه به معرفی بیشتر این ژورنال می پردازیم.

Ain Shams Engineering Journal

در این بخش به بررسی و معرفی ژورنال بررسی و معرفی ژورنال مهندسی Ain Shams می پردازیم. این ژورنال بین المللی در کشور مصر و تحت انتشارات دانشگاه Ain Shams فعالیت میکند. این ژورنال در بیشتر زمینه های مهندسی اقدام به چاپ مقاله می نماید. در ادامه به معرفی بیشتر این ژورنال می پردازیم.

5 ژورنال برتر اسکوپوس در زمینه موسیقی

در این بخش به معرفی 5 ژورنال برتر نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در حیطه موسیقی می پردازیم. تا حدودی می توان گفت این 5 ژورنال برترین مجلات علمی در حوزه موسیقی می پاشند که توانسته اند در صدر لیست اسکوپوس باشند. در ادامه به معرفی کامل این ژورنال ها می پردازیم.